Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Biblioteka D.U.K.

Bendra bibliotekos informacija

IKI KADA DIRBA BIBLIOTEKA?

Bibliotekos bei skaityklų darbo laiką rasite čia >>>
Skaitykla 24/7,  Galerija skaitykla darbo kambarys, Darbo akmbarys 1, Darbo kambarys 2 dirba visą parą. Nakties metu (2100- 900), savaitgaliais ir valstybinių švenčių dienomis įėjimas tik su aktyvuotu studento ar darbuotojo pažymėjimu. Aktyvuoti pažymėjimą galite Leidinių skolinimo ir saugojimo skyriuje, Saulėtekio al. 14, I aukšte, 101 kab.  I-V 900-2100

KUR GALĖČIAU SUSIPAŽINTI SU NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖMIS?

Bibliotekos taisykles rasite čia >>>

KUR GALIU RASTI IŠSAMIĄ INFORMACIJĄ APIE BIBLIOTEKOS IŠTEKLIUS IR PASLAUGAS?

Biblioteka yra parengusi e-mokymus Moodle sistemoje, kurioje susipažinsite su informacijos paieškos būdais ir galimybėmis. E-mokymai patalpinti >>>

AR GALI BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS NAUDOTIS KITŲ UNIVERSITETŲ STUDENTAI?

Taip, kitų universitetų studentai gali lankytis skaityklose bei naudotis atviro fondo leidiniais, bet į namus leidiniai neišduodami. Bibliotekoje veikia EDUROAM bevielis interneto ryšys. Juo galima naudotis Centrinės bibliotekos bei fakultetų skaityklose. Prisijungti gali ir kitų universitetų, naudojančių EDUROAM bevielį interneto ryšį, nariai >>>

KUR GALIU ATSISPAUSDINTI, KOPIJUOTI, SKENUOTI?

 • Technologijos ir vadybos mokslų skaitykloje (Saulėtekio al. 11,  SRC, C03 k.)
 • Informacinių technologijų ir sistemų centre (Saulėtekio al. 11, I laboratorinis korpusas III aukštas)
 • Architektūros fakultete (AR-I, I a. holas prie skaityklos, Trakų g. 1/26)
 • Elektronikos fakultete (ER-I IV a., Naugarduko g. 41)
 • Transporto inžinerijos fakultete (TR-I IV a. holas, Plytinės 27)
Naudojimosi daugiafunkciniu įrenginiu instrukcija >>>
Bibliotekos teikiamų spausdinimo, kopijavimos ir skenavimo paslaugų įkainiai >>>
 

KAIP GAUTI INDIVIDUALAUS ARBA GRUPINIO DARBO VIETĄ?

Darbo kambarius rezervuoti galite tiek Centrinėje bibliotekoje (Saulėtekio al. 14), tiek Architektūros fakultete (Pylimo g. 26/1, AR-I 1.10). Bibliotekos darbo kambarių rezervacija >>>

AR GALI REZERVUOTI DARBO KAMBARĮ NE VGTU BENDRUOMENĖS NARIAI?

Ne, tokios galimybės nėra. Ne VGTU bendruomenės nariai gali naudotis tik atvirais bibliotekos fondais bei skaityklomis.

KAIP PATALPINTI BAIGIAMĄJI DARBĄ Į ELABA ETD SISTEMĄ?

Jums reikia prisijungti prie eLABa ETD. Prisijungimui reikia naudoti institucinius prisijungimo duomenis (duomenis, kuriais jungiamasi prie visų VGTU e. paslaugų)
Darbų talpinimo instrukciją rasite čia >>>

KUR ĮRIŠTI RAŠTO DARBĄ?

Įsirišti rašto darbą galite Leidinių skolinimo ir saugojimo skyriuje, 101, I – V 9.00-21.00
Paslaugų įkainiai >>>

LEIDINIŲ UŽSAKYMAS/GRĄŽINIMAS

KAIP IR KUR UŽSAKYTI LEIDINĮ AR JO DALIES KOPIJĄ?

Atlikite paiešką el. kataloge http://vgtu.library.lt ir suradę leidinį, užsisakykite internetu pagal parengtą instrukciją. Knygas užsisakyti gali registruoti vartotojai iš fondų, kurių santrumpa yra VGTCB - Fondai. Atvirame fonde esantys leidiniai išduodami be užsakymo 1 sav. arba 1 mėn.
Laidinio dalies kopijos užsakymus atlikite elektroniniame kataloge prie leidinio paspaudus „Užsakyti kopiją“. Paslauga mokama. Daugiau >>>
Leidinius atsiimkite Centrinėje bibliotekoje, Saulėtekio al.14, 101,Tel.: (8-5) 274 49 00, El. paštas: biblioteka@vgtu.lt

KUR GRĄŽINTI PASISKOLINTĄ KNYGĄ IŠ BIBLIOTEKOS?

Jei knyga paimama skaitykloje pvz. MTS, - ji ten ir grąžinama. Knygą grąžinkite ten, kur ji buvo išduota.
Bibliotekoje veikia savitarnos sistema: pasiskolintus leidinius galima grąžinti 24/7 į leidinių grąžinimo įrenginį, esantį prie įėjimo į biblioteką.

KAIP SKAIČIUOJAMI DELSPINIGIAI LAIKU NEGRĄŽINUS LEIDINIO?

Laiku negrąžinę išduotų leidinių skaitytojai už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam negrąžintam leidiniui privalo sumokėti delspinigius:
0,07 EUR – jei leidinys buvo išduotas vienam semestrui;
0,14 EUR – jei leidinys buvo išduotas trumpiau nei semestrui.

AR GALIU PRATĘSTI LEIDINIO PASISKOLINIMO TERMINĄ?

Leidiniai į namus skolinami laikotarpiui nuo 1 savaitės iki semestro, fakultetų skaityklose – 1 savaitei be užsakymo. Pasibaigus žiemos egzaminų sesijai, visus leidinius grąžinkite iki vasario 10 d. arba prasitęskite naujam semestrui. Pasibaigus pavasario egzaminų sesijai – iki liepos 10 d.

KUR GALIU RASTI PASKAITOMS REIKALINGĄ LITERATŪRĄ?

Dėstytojų rekomenduojami literatūros šaltinius rasite: http://bus.vgtu.lt/BUS/Apie.aspx

KĄ DARYTI, KAI NERANDU REIKIAMO LEIDINIO BIBLIOTEKOJE?

Leidinių skolinimo ir saugojimo skyriuje,  Saulėtekio al. 14, 101, galite užsisakyti leidinį iš kitų Lietuvos ar užsienio bibliotekų, naudojantis tarpbibliotekinio abonemento paslauga. Įkainiai >>>

AR GALĖČIAU GAUTI REKOMENDACIJŲ APIE LITERATŪROS SĄRAŠO SUDARYMĄ?

Jums patarimų suteiks informacijos konsultantai infokonsultantai@vgtu.lt. Taip pat VGTU Moodle sistemoje rasite e-mokymus.

AR GALIU NAUDOTIS BIBLIOTEKOS ELEKTRONINIAIS IŠTEKLIAIS IŠ NAMŲ?

Taip, prisijungus prie VGTU tinklo per VPN, galima naudotis VGTU prenumeruojamomis, terminuotos prieigos ir VGTU bibliotekos kuriamomis duomenų bazėmis iš namų. VPN diegimo instrukcijos >>>

AR GALITE MAN PADĖTI, KAI NEŽINAU, KAIP IEŠKOTI INFORMACIJOS RAŠTO DARBUI?

Informacijos konsultantai suteiks pagalbą visais informacijos paieškos klausimais el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt, tel. (8-5) 2512250
Taip pat informacijos paieškos būdus ir galimybes rasite e. mokymuose >>> , virtualiuose giduose >>>

DUOMENŲ BAZĖS

KAS YRA TESTUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS?

Duomenų bazės, prie kurių biblioteka turi laikiną prisijungimą, mėnesiui, dviem mėnesiams ar pusei metų. Siekiama, kad Universiteto bendruomenė susipažintų su informacija, patalpinta duomenų bazėse, vėliau sprendžiama, kurios duomenų bazės bus prenumeruojamos, kurios ne.

KAS YRA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS?

Duomenų bazės, su kuriomis yra pasirašytos sutartys ir prie kurių biblioteka turi ilgalaikę prieigą.

AR GALIU IŠSAUGOTI INFORMACIJĄ (STRAIPSNIUS) IŠ DUOMENŲ BAZĖS?

Taip, galite išsisaugoti kelis straipsnius iš vieno žurnalo (šaltinio), bet negalima nukopijuoti viso žurnalo.

KUR GALĖČIAU RASTI DAUGIAU INFORMACIJOS APIE DUOMENŲ BAZES BEI NAUDOJIMĄSI JOMIS?

Daugiau informacijos apie duomenų bazes rasite bibliotekos interneto puslapyje arba galite kreiptis į Informacijos konsultantus, Saulėtekio al. 14,el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt , tel. (8-5) 2512250.

PUBLIKACIJOS

Kokios publikacijos registruojamos Vilniaus Gedimino technikos universiteto publikacijų duomenų bazėje (PDB)?

 • turinčios VGTU prieskyrą, arba nepriskirtos jokiai institucijai.

Kada galima registruoti straipsnį?

 • kada leidiniui, kuriame yra straipsnis, suteikiama numeracija,
 • priimtas publikavimui straipsnis, esantis Online First ar Online Ready, dar neapskaitomas ataskaitose ir neįtraukiamas į publikacijų sąrašą.

Ar galima registruoti konferencijoje skaitytą pranešimą?

 • galima, jeigu pranešimas buvo publikuotas.
 • neregistruojami pranešimai, kurie buvo tik perskaityti ar sukelti į laikmeną be leidybinių duomenų.

Ar galima registruoti laikraštyje ar interneto portale publikuotą straipsnį?

 • šie straipsniai VGTU PDB neregistruojami.

Kaip apskaitomos ankstesnių metų PDB neįregistruotos publikacijos?

 • einamųjų metų ataskaitoje apskaitomos ne senesnės kaip 5 metų publikacijos (statusas –vėluojanti)
 • visos kitos apskaitomos pagal publikavimo datą tų metų ataskaitoje.

Kaip PDB publikacija priskiriama padaliniui ir pareigoms?

 • jei publikacijos autorius Universitete dirba keliuose padaliniuose – skiriama tik vienam padaliniui, pagal prieskyrą nurodytą publikacijoje,
 • jei padalinyje autorius turi kelias pareigas – pagal registracijos formoje nurodytas pareigas.

Kaip skaičiuojamas autoriaus indėlis?

 • straipsniams – lygiomis dalimis, dalinant iš autorių skaičiaus,
 • knygoms – autoriniais lankais, kaip nurodyta leidybinėje sutartyje, arba puslapių skaičių dalinant iš 14,
 • jei prieskyroje yra kelios institucijos – autoriaus indėlis dar dalinamas iš prieskyrų skaičiaus.

Kaip apskaitomos Web of Science (Clarivate Analytics​) duomenų bazėse referuojamos publikacijos?

Web of Science (Clarivate Analytics) ir kitose duomenų bazėse referuojamiems straipsniams publikacijos rūšis priskiriama pagal duomenų bazę (DB) ir dokumento tipą.
 
Pagal duomenų bazę:

•    Straipsnis DB Web of Science (Clarivate Analytics) (S1) – jei straipsnis referuojamas Web of Science (Clarivate Analytics) (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index; Arts & Humanities Citation Index; Emerging Sources Citation Index) duomenų bazėse.
•    Straipsnis konferencijos medžiagoje DB Web of Science (Clarivate Analytics)  (P1a) – jei straipsnis referuojamas Web of Science (Clarivate Analytics) (Conference Proceedings Citation Index-Science; Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities) duomenų bazėse.
•    Straipsnis kitose DB (S4) –  jei straipsnis referuojamas kitose duomenų  bazėse.


Pagal dokumento tipą:

•    Straipsnis DB Web of Science (Clarivate Analytics) (S1) arba Straipsnis kitose DB (S4) – jei dokumento tipas Article.  
•    Straipsnis (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis) (S8) – jei dokumento tipas Editorial materials, Biographical-Item.
•    Tezės DB Web of Science (Clarivate Analytics) (T1a) arba Tezės tarptautinėse DB (T1c) – jei dokumento tipas Meetings, Abstracts.

 

Kurių metų publikacijos turi įtakos nustatant kintamą darbo užmokesčio dalį?

KAIP PASIRINKTI ŽURNALĄ PUBLIKAVIMUI?

Leidėjo ir konkretaus žurnalo patikimumą bei pripažinimą tarptautinėje erdvėje galite nustatyti naudodami įrankius:
 • Web of Science (Clarivate Analytics​) Master Journal List >>>
 • Web of Science (Clarivate Analytics​) Journals Citation Reports (JCR) >>>
 • Lietuvos mokslo periodikos asociacija >>>
 • SCImago Journal & Country Rank  >>>
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Mokslinės informacijos skyrių,
Saulėtekio al. 14, 206, telefonu (8-5) 27 44 903 (vidinis 9903) arba el. paštu publikacijos@vgtu.lt
  • Puslapio administratoriai:
  • Asta Katinaitė Griežienė
  • Tomas Bakšinskas
  • Orinta Sajetienė
  • Indrė Ereminė
  • Justė Kareivaitė