Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Biblioteka Duomenų bazės Bibliotekos kuriamos

BIBLIOTEKOS KURIAMOS DUOMENŲ BAZĖS

 
VGTU akademinei bendruomenei teikiama VGTU SSL VPN paslauga. Prisijungus prie VGTU tinklo per VPN, galima naudotis VGTU prenumeruojamomis, terminuotos prieigos ir VGTU bibliotekos kuriamomis duomenų bazėmis iš namų.
Prie VPN paslaugos galima jungtis užsiregistravus VGTU e-paslaugų internetinėje svetainėje ir aktyvavus šią paslaugą.
Bevielio ryšio ir VPN paslaugų aktyvavimo instrukcija >>>
 
 
Publikacijų paieška
Duomenų bazėje sukaupta apie 32 000 VGTU dėstytojų, mokslo darbuotojų ir studentų straipsnių, knygų, konferencijų pranešimų ir kitų publikacijų įrašų.
 
Publikacijų registracija
Vilniaus Gedimino technikos universiteto publikacijų duomenų bazėje PDB registruojamos VGTU vardu paskelbtos publikacijos, išspausdintos einamaisiais metais bei ankstesnių metų šioje bazėje neįregistruotos publikacijos:
 • išleistas leidykloje „Technika“ registruoja bibliotekos darbuotojai
 • kitur išleistas registruoja autorius arba įgaliotas asmuo
 • registruojamos nedelsiant po jos publikavimo
 • registruojamos tik kartą, t.y. pildoma viena publikacijos registravimo forma.
Elektroninė publikacijų registravimo forma  >>>
 
Publikacijų ataskaitų rengimas
Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo PDB ataskaitų posistemėje pateikiami publikacijų bibliografiniai sąrašai ir statistika. VGTU dėstytojai, mokslo darbuotojai, tyrėjai ir doktorantai šiuos sąrašus privalo naudoti teikdami dokumentus eiliniam ir neeiliniam atestavimui, konkursui pareigoms užimti, pedagoginiams vardams suteikti ir kitoms universitete vykdomoms procedūroms, kai reikalingas paskelbtų publikacijų sąrašas.
 
VGTU dėstytojai, mokslo darbuotojai, tyrėjai ir doktorantai gali išsivesti asmenines publikacijų ataskaitas.
 • Prisijungimo adresas: https://pdb.library.lt
 • Institucija: VGTU
 • Prisijungimo ID: tabelio numeris
 • Slaptažodis: asmens kodas
 • Prisijungimas galimas ir su VGTU instituciniais duomenimis.
Ataskaitų posistemėje:
 • nustatomi metai, už kuriuos pageidaujama sąrašo;
 • eilutėje „Sąrašas“ pasirenkamas vienas iš VGTU sąrašo šablonų;
 • spustelėjus mygtuką „Sąrašas“, sistema suformuoja asmeninį bibliografinį sąrašą.
 Dokumentai:
 
Iškilus klausimų dėl publikacijų registravimo ar publikacijų sąrašo sudarymo, bei norint patvirtinti publikacijų sąrašus kreiptis į Mokslinės informacijos skyrių,
Saulėtekio al. 14, 206 kab., telefonu (8-5) 27 44 903 (vidinis 9903) arba el. paštu publikacijos@vgtu.lt
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo žurnalai  – universitete nuo 1995 m. leidžiamų mokslo žurnalų visateksčių straipsnių*  duomenų bazė, kurioje aprašyta apie 10 000 straipsnių.

Mokslo žurnalai:
Aviation (nuo 2003 m.; ankstesnė antraštė Aviacija, 1996-2002 m.)
Aviacijos technologijos / Aviation technologies (nuo 2013 m.)
Business, Management and Education (nuo 2011 m.; ankstesnė antraštė Verslas, Vadyba ir Studijos, 1998-2010 m.)
Creativity studies (nuo 2014 m., ankstesnės antarštės; Limes: Borderland Studies, 2011-2013 m.; LIMES: Cultural Regionalistics, 2008-2010 m.)
Geodesy and Cartography (nuo 2011 m.; ankstesnė antraštė Geodezija ir kartografija, 1995-2010 m.)
Engineering Structures and Technologies (nuo 2012 m.; ankstesnė antraštė Statybinės Konstrukcijos ir Technologijos, 2009-2011 m.)
International Journal of Strategic Property Management (nuo 2003 m.; ankstesnės antraštės Property Management, 2000-2002 m.; Real Estate Valuation and Investment, 1997-1999 m.)
Journal of Architecture and Urbanism (nuo 2012 m.; ankstesnė antraštė Urbanistika ir Architektūra, 1995-2011 m.)
Journal of Business Economics and Management (nuo 2003 m.; ankstesnė antraštė Almanach des praktischen Managements in Mittel- und Ost-Europa, 1999-2002 m.)
Journal of Civil Engineering and Management (nuo 2002 m.; ankstesnė antraštė Satyba, 1995-2001 m.)
Journal of Environmental Engineering and Landscape Management (nuo 2003 m.; ankstesnė antraštė Aplinkos inžinerija, 1995-2002 m.)
Mathematical Modelling and Analysis (nuo 1996 m.)
Mokslas – Lietuvos ateitis / Science - Future of Lithuania (nuo 2009 m.)
Mokslo ir technikos raida / Evolution of Science and Technology (nuo 2009 m.)
Santalka: Filologija, Edukologija / Coactivity: Philology, Education (nuo 2011 m.; ankstesnė antraštė Santalka, 2006-2010 m.)
Santalka: Filosofija, Komunikacija / Coactivity: Philosophy, Communication (nuo 2011 m.; ankstesnė antraštė Santalka, 2006-2010 m.)
Technological and Economic Development of Economy (nuo 2008 m.; ankstesnė antraštė Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas, 1994-2007 m.)
The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering (nuo 2006 m.)
Transport (nuo 2002 m.; ankstesnė antaršrė Transportas, 1992-2001 m.)
Verslas teorija ir praktika / Business: Theory and Practice (nuo 2000 m.)
 
VGTU leidžiami žurnalai. Plačiau >>> 
 
* Prieiga prie visateksčių straipsnių galima tik iš
VGTU kompiuterių tinklo. Naudojant VPN paslaugą prie VGTU kompiuterių tinklo galima jungtis iš namų.
 
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Mokslinės informacijos skyrių,
Saulėtekio al. 14, 206 kab., telefonu (8-5) 274 49 03 (vidinis 9903) arba el. paštu publikacijos@vgtu.lt
 
VGTU bibliotekoje sukurta bibliografinė straipsnių duomenų bazė VGTU spaudoje

Duomenų bazėje nuo 1990 m. aprašyta daugiau nei 13 000 straipsnių apie Vilniaus Gedimino technikos universitetą, jo bendruomenę, asmenis, veiklą, pasiekimus ir kt., publikuotus Lietuvos periodinėje spaudoje - dienraščiuose, žurnaluose, mokslo populiarinimo leidiniuose ir kt.

Pateikta apie 5000 nuorodų į visateksčius straipsnius VGTU periodiniuose leidiniuose „Gedimino universitetas“ (nuo 1998 m.), „Inžinerija“ (nuo 2004 m.) ir „Sapere Aude" (nuo 2010 m.), „Statyba ir architektūra“ (nuo 2011 m.), „Mokslas ir technika“ (nuo 2014 m.).

Nuo 2014 m. pateikiami visateksčiai straipsniai apie VGTU, esantys internetiniuose tinklalapiuose – delfi.lt, l.rytas.lt, 15min.lt, bernardinai.lt ir kt.
 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Mokymų ir informacijos sklaidos skyrių,
Saulėtekio al. 14, 204 kab., tel.: (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250) arba el. paštu: lina.mikucionyte@vgtu.lt
 
VGTU bibliotekos prenumeruojami užsienio žurnalai – tai nuo 2005 m. VGTU bibliotekos prenumeruojamų (popierine forma) užsienio žurnalų straipsnių bibliografinė duomenų bazė.

Įvesta 98 pavadinimų prenumeruojamų žurnalų straipsnių bibliografiniai įrašai:
Mokslinės informacijos skaityklos – 34 pavadinimai;
Statybos ir verslo vadybos fakulteto skaityklos – 25 pavadinimai;
Mechanikos ir transporto inžinerijos fakulteto skaityklos – 12 pavadinimų;
Aviacijos instituto skaityklos – 10 pavadinimų;
Architektūros fakulteto skaityklos – 9 pavadinimai;
Fundamentinių mokslų fakulteto informatikos skaityklos – 5 pavadinimai.
 
Šios bazės bibliografiniuose įrašuose yra nuorodos į bibliotekos prenumeruojamas DB.
 
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Skaitytojų aptarnavimo skyrių,
Saulėtekio al. 14, telefonu (8-5) 251 22 51 (vidinis 9251) arba el. paštu skaityklos@vgtu.lt