Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

ATVIROS PRIEIGOS DUOMENŲ BAZĖS

Bibliotekos rekomenduojami atviros prieigos šaltiniai:
 
Fizikos, chemijos, technologijos mokslų visateksčiai straipsniai ir konferencijos pranešimai.
 
Ekonomikos visateksčiai straipsniai. 
 
Taikomųjų technologijų ir inovacijų žurnalas.
 
Nacionalinio Airijos universiteto ekspertų straipsniai, darbo ir konferencijų dokumentai.
 
arXiv.or
Fizikos, matematikos, kompiuterijos, biologijos ir statistikos temomis visateksčiai leidiniai.
 
Bepress Legal Repository
Teisinės tematikos įvairių teisinių institucijų bei universitetų atviros prieigos publikacijos, darbo dokumentai, konferencijų pranešimai.
 
Humanitarinių, matematikos, gamtos mokslų, socialinių, psichologijos, medicinos ir odontologijos mokslų moksliniai darbai, magistro tezės, daktaro disertacijos, straipsniai.
 
Biologijos mokslo žurnalai.
 
BioMed Central (The Open Access Publisher)
Biomedicinos ir medicinos srities atviros prieigos žurnalai.
 
Įvairių mokslo sričių – ekonomikos, inžinerijos, matematikos, informacinių technologijų bei gamtos mokslų elektroniniai vadovėliai ir knygos.
 
British Journal of Applied Science & Technology
Technologijos ir tiksliųjų mokslų sričių žurnalas.
 
Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Vidurio ir Rytų Europos virtualioje bibliotekoje kaupiami humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalai ir skaitmeniniai dokumentai. Straipsniai publikuoti originalo kalbomis. Daugeliui straipsnių yra suteikta atvira prieiga.
 
Inžinerijos, bibliotekininkystės, vadybos, sveikatos, taikomųjų mokslų straipsniai, tezės, disertacijos, darbo dokumentai bei ataskaitos.
 
ChemSpider
Cheminių struktūrų duomenų bazė.
 
CiteSeer
Kompiuterijos ir informacijos mokslų atviros prieigos literatūra. CiteSeer pateikia ir citavimo indeksavimą bei citavimų sąsajas.
 
Amerikos asociacijos civilinės inžinerijos duomenų bazė: knygos, straipsniai, konferencijų pranešimai, standartai ir pan.
 
Atviros prieigos viso teksto duomenų bazė, kurioje rasite informacijos ekonomikos,  medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitomis temomis.
 
Copernicus Publications
Statybos inžinerijos, mechanikos, Žemės bei humanitarinių mokslų Vokietijos leidėjo „Copernicus Publication“ leidžiami atviros prieigos žurnalai, konferencijų medžiaga.
 
Socialinių, humanitarinių bei tiksliųjų mokslų sričių el. knygos.
 
De Gruyter journals
Matematikos, medicinos, ekonomikos, gamtos, socialinių bei humanitarinių mokslų srities žurnalai.
 
Straipsniai įvairiomis temomis.
 
Moksliniai Seattle Pacific universiteto tyrimai taip pat jų publikacijos kitų institucinių leidiniuose.
 
Tezės, disertacijos, kiti akademiniai leidiniai.
 
DOAB: Directory of Open access Books
Architektūros, verslo, ekonomikos, aplinkosaugos, matematikos, socialinių mokslų, chemijos, inžinerijos ir kt. atviros prieigos knygos.
 
JAV Energetikos departamento platforma, kurioje suteikiama prieiga prie mokslinių publikacijų bei atliktų mokslinių tyrimų.
 
DOAJ the Directory of Open Access Journals
Įvairios tematikos 120 šalyse leidžiamų 9937 atvirosios prieigos žurnalų katalogas. Galima visateksčių 1157054 straipsnių paieška.
Naudojimosi paieškos sitema vartotojo vadovas >>>
 
Viso teksto straipsniai ekonomikos temomis.
 
E-LIS
Tarptautinė bibliotekininkystės ir informacijos mokslo dokumentų talpykla. E-LIS talpykloje yra daugiau kaip 12 tūkst. mokslo darbų iš 96 pasaulio valstybių. Į talpyklą keliami publikuoti ir nepublikuoti bibliotekininkystės ir informacijos mokslo darbai: straipsniai, konferencijų medžiaga, plakatai, pristatymai, knygos, ataskaitos, disertacijos ir kt.
 
Europos Sąjungos institucijų, agentūrų ir kt. organų leidžiamos publikacijos nuo 1952 m.
 
Seminarai ir konferencijos kompiuterijos temomis.
 
Finance&Development
Tarptautinio valiutos fondo keturis kartus per metus leidžiamas žurnalas.
 
Technologijos ir gamtos mokslų visateksčiai straipsniai, ataskaitos, disertacijos.
 
Elektroninės knygos, apimančios žemės ūkio, švietimo, dailės, geografijos, sveikatos, istorijos, kalbos ir literatūros, teisės, muzikos, psichologijos ir filosofijos, religijos, mokslo ir technologijų sritis.
 
HightWire Press
Stanfordo universiteto ir kitų leidėjų el. leidybos platforma ir talpykla, kaupianti fizinių, socialinių, humanitarinių, bei medicinos mokslų leidinius. Dauguma atviros prieigos leidinių turi nuo 4 iki 24 mėn. embargo periodą.
 
Hindawi
Įvairių akademinių disciplinų atvirosios prieigos žurnalai, leidžiami Hindawi leidėjų koorporacijos.
 
INASP Directory of Free and Open Access Online Resources
Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus.
 
Visateksčiai straipsniai teisės, inžinerijos ir technologijų, vadybos ir verslo administravimo, energetikos, aplinkos ir jos vystymosi temomis.
 
Vadybos mokslų visateksčiai straipsniai.
 
Inžinerijos, gamtos ir technologijų mokslų straipsniai, konferencijų pranešimai, knygos, plakatai ir t.t.
 
Grynųjų ir maišytų medžiagų termodinaminių ir fizinių ypatybių duomenų bazė.
 
InTech 
Inžinerijos, chemijos, medžiagotyros, matematikos, fizikos, aplinkos apsaugos, verslo, vadybos, ekonomikos ir kt. mokslų virš 2300 atviros prieigos elektroninių knygų ir 7 atviros prieigos žurnalai.
 
 Korėjos žurnalų straipsniai mokslo ir technologijų (nuo astronomijos iki telekomunikacijų) temomis.
 
Lafboro universiteto visateksčiai straipsniai, knygų skyriai, konferencijų pranešimai, disertacijos, vaizdo ir garso medžiaga įvairių mokslo sričių temomis.
 
Straipsniai medžiagotyros ir inžinerijos, humanitarinių ir socialinių, sveikatos mokslų temomis. 
 
Math-Net.Ru
Rusijoje leidžiamų matematikos žurnalų svetainė.  Prieiga prie visateksčių straipsnių galima po 3 metų nuo žurnalo pasirodymo.
 
NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)  
Olandijos universitetų, Karališkosios Nyderlandų dailės ir mokslų akademijos (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)), Nyderlandų mokslinių tyrimų organizacijos (Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) ir kitų mokslinių tyrimų įstaigų atviros prieigos leidiniai ir kiti dokumentai.
 
Aeronautikos ir kosmoso mokslų visateksčiai dokumentai, citatos, vaizdo įrašai.
 
Informacinių technologijų, fizikos, matematikos, verslo bei ekonomikos sričių elektroninės knygos.
 
Open Knowledge Repository
Pasaulio banko atviros prieigos talpykla.
 
Open Science
Moksliniai recenzuoti elektroniniai žurnalai bei knygos, apimantys įvairias akademines disciplinas: gamtos bei gyvybės mokslai, chemija, fizika, medicina, aplinkosauga, medžiagų mokslas, kompiuterija, elektronika, technologijos, ekonomika ir verslas be socialiniai ir humanitariniai mokslai.
 
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)
Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas. Galima publikacijų, saugomų talpyklose, paieška.
 
PhysNet
Fizikai ir giminingiems mokslams skirti atviros prieigos žurnalai.
 
Daugiau nei 53 tūkst. įvairių mokslo sričių elektroninių knygų, kurias galima įsigyti nemokamai.
 
Public Library of Science (PLoS)
Biologijos, medicinos ir genetikos mokslų visateksčiai leidiniai.
 
Santraukos ir visateksčiai konferencijų pranešimai biomedicinos, energetikos, aplinkos, kompiuterijos, menų, socialinių, humanitarinių mokslų ir islamo studijų temomis.
 
RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai.
 
Science Publishing Group (Science PG)
Energetikos ir aplinkosaugos, fizikos, chemijos ir medžiagotyros, matematikos ir statistikos, medicinos, ekonomikos ir vadybos, socialinių ir kitų  mokslų atviros prieigos žurnalai ir knygos.
 
ScienceResearch.com
Mokslinės informacijos paieškos sistema, leidžianti vienu metu atlikti paiešką daugybėje mokslinių žurnalų bei duomenų bazių.
 
Scientific Research
Inžinerijos, verslo, ekonomikos, chemijos, medžiagotyros, kompiuterijos, komunikacijos, aplinkos apsaugos, socialinių ir humanitarinių mokslų atviros prieigos moksliniai žurnalai ir knygos.
 
Nuo chemijos iki fizikos mokslų straipsniai, knygos, konferencijų pranešimai, disertacijos, patentai.
 
Fizikos moklo žurnalai.
 
The Electronic Library of Mathematics 
Matematikos, algebros, geometrijos atviros prieigos žurnalai.
 
Įvairių medžiagų (popieriaus, cemento, geležies, stiklo ir pan. ) naudojamų pramonėje techninių savybių, naudojamų technologijų, organizacijų, susijusių su pramone, duomenų bazė.
 
Nacionalinės mokslų akademijos ataskaitos inžinerijos ir sveikatos apsaugos politikos klausimais.
 
Biologijos ir medicinos mokslų žurnalai.
 
Theses Canada Portal
Kanados mokslininkų elektroninės tezės ir disertacijos anglų ir prancūzų kalbomis.
 
Biomedicinos, fizikos, medicinos, gamtos mokslų straipsniai, knygos, bylos.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Asta Katinaitė Griežienė
  • Tomas Bakšinskas
  • Orinta Sajetienė
  • Indrė Ereminė
  • Justė Kareivaitė