Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

TEMINĖ INFORMACIJA

Aplinkos inžinerija

Aplinkos apsaugos agentūra
Baltijos jūros aplinkos apsauga
Europos aplinkos inžinerijos draugijų konfederacija
Aplinkos ir inžinerijos geofizikos bendrija
Aplinkosaugos naujienų tinklas
Inžinerijos mokslų portalas  
INASP Directory of Free and Open Access Online Resources Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus
Tarptautinė geodezijos asociacija
Tarptautinė matininkų federacija
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija
Lietuvos vėjo energetikų asociacija
Aplinkos inžinerijos bendrija (Didžioji Britanija)
Jungtinių Valstijų aplinkos apsaugos agentūra

Coaction Publishing

Ekonomikos,  medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitų temų duomenų bazė
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
Infotherm – Database of Thermophysical Properties   Grynųjų ir maišytų medžiagų termodinaminių ir fizinių ypatybių duomenų bazė.
RMIT Research Repository RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai
SWOT Analysis Guide SWOT analizės gidas
The Industrial Efficiency Technology Database   Efektyvių pramonės technologijų duomenų bazė
Atviros prieigos žurnalai
 
Aplinkos ir inžinerijos žurnalas
Aplinkos inžinerijos, energetikos, vandentvarkos, miestų ir pastatų planavimo atviros prieigos žurnalai
Žodynai
 
Ekologijos terminų žodynas
Klimato atšilimo terminų žodynas
Statistinės duomenų bazės  
CME Group Žemės ūkio ir ekonomikos statistiniai rodikliai
Eurostat Įvairių sričių Europos Sąjungos šalių  statistiniai rodikliai
Food and Agriculture Organization of the United Nations Žemės ūkio statistiniai rodikliai
Food Sustainability index  Žemės ūkio ir maisto sąnaudų statistiniai rodikliai
GlobalStat Demografiniai, ekonominiai, aplinkos apsaugos, migracijos, ekologijos bei kiti statistiniai rodikliai
International Energy Agency  Lietuvos ir pasaulio  Energetikos statistika
UNSD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
OECD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Oficialios statistikos portalas  Įvairių sričių Lietuvos statistiniai rodikliai
The World Bank  Įvairių sričių statistiniai rodikliai
 
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)

Biochemija, chemija, chemijos inžinerija

Chemical heritage foundation Chemijos mokslo paveldas
Chemweb Chemijos mokslo portalas
Federation of European Biochemical societies Europos biochemijos draugijų federacija
 
European Association for Chemical and Molecular Sciences Europos chemijos ir molekulinių mokslų asociacija
IHS Engineering 360 Inžinerijos mokslų portalas 
Royal society of chemistry Karališkoji (Didžiosios Britanijos)  chemijos mokslo draugija
The DECHEMA (Society for Chemical Engineering and Biotechnology) Chemijos inžinerijos ir biotechnologijos mokslų organizacija
The Institution of Chemical Engineers (IChemE) Chemijos inžinerijos organizacija
ChemSpider Cheminių struktūrų duomenų bazė

Coaction Publishing

Ekonomikos,  medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitų temų duomenų bazė
INASP Directory of Free and Open Access Online Resources Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus

Infotherm – Database of Thermophysical Properties

Grynųjų ir maišytų medžiagų termodinaminių ir fizinių ypatybių duomenų bazė
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
RMIT Research Repository RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai
SWOT Analysis Guide SWOT analizės gidas
Atviros prieigos žurnalai  
Journal of chemistry Chemijos atviros prieigos žurnalas
Chemical Sciences Journal Chemijos mokslų atviros prieigos žurnalas
Journal of Advanced Chemical Engineering Pažangios chemijos inžinerijos atviros prieigos žurnalas
Chemistry Open Access Journal in OMICS Group Chemijos atviros prieigos žurnalai
Žodynai  
Chemistry & Environmental Dictionary Chemijos ir aplinkos terminų žodynas
General Chemistry Online Chemijos junginių terminų žodynas
IUPAC Compendium of Chemical Terminology Chemijos terminologijos žodynas
Statistinės duomenų bazės  
Eurostat Įvairių sričių Europos Sąjungos šalių statistiniai rodikliai
UNSD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
OECD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
The World Bank Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)

Ekonomika

European economics association Europos ekonomikos asociacija
EUROSTAT Europos Sąjungos statistika
E-terminai Ekonomikos e-terminai
INASP Directory of Free and Open Access Online Resources Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus
Lietuvos statistikos departamentas Lietuvos statistikos departamentas
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
Open Knowledge Repository Pasaulio banko atviros prieigos talpykla
Social science research network Socialinių mokslų tyrimų tinklas
The international statistical institute Tarptautinis statistikos institutas
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
United Nations statistics division Jungtinių Tautų statistikos skyrius
Ekonomikos,  medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitų temų duomenų bazė
RMIT Research Repository RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai
SWOT Analysis Guide SWOT analizės gidas
Atviros prieigos žurnalai  
Theoretical Economics : An open-access journal in economic  theory Ekonomikos teorijos atviros prieigos žurnalas
Economics – The Open Access, Open Assessment  E-journal Ekonomikos atviros prieigos žurnalai
 
Žodynai  
Deardorff‘s Glossary of International Economics Tarptautinės ekonomikos terminų žodynas
FinanceGlossary Finansų terminų žodynas
Investor Words Finansų terminų žodynas
The Concise Encyclopedia of Economic Ekonomikos enciklopedija
Statistinės duomenų bazės  
CME Group Žemės ūkio ir ekonomikos statistiniai rodikliai
Eurostat Įvairių sričių Europos Sąjungos šalių statistiniai rodikliai
Food and Agriculture Organization of the United Nations Žemės ūkio statistiniai rodikliai
Food Sustainability Index Žemės ūkio ir maisto sąnaudų statistiniai rodikliai
International Monetary Fund  Finansų ir ekonomikos statistiniai rodikliai
UNSD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
OECD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Oficialios statistikos portalas  Įvairių sričių Lietuvos statistiniai rodikliai
The World Bank  Įvairių sričių statistiniai rodikliai
UN Comtrade Database Pasaulinės prekybos statistinė duomenų bazė
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)

Elektros ir elektronikos inžinerija

Orlaivių elektronikos asociacija
Pasaulinis konferencijų ir planuojamų renginių žinynas
Vartotojų elektronikos asociacija
Kasmetinė konferencija automatizacijos klausimais
Inžinerijos mokslų portalas
Elektros ir elektronikos inžinerijos institutas
Lietuvos elektros energetikos asociacija
Nacionalinė Lietuvos elektros asociacija

Coaction Publishing

Ekonomikos,  medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitų temų duomenų bazė
INASP Directory of Free and Open Access Online Resources Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus
NASA Technical Reports Server Aeronautikos ir kosmoso mokslų visateksčiai dokumentai, citatos, vaizdo įrašai
Kompiuterinės matavimo ir automatikos prietaisų bei programinės įrangos gamintojas
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
RMIT Research Repository RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai
SWOT analizės gidas
Atviros prieigos žurnalai
 
Rusijos mokslų akademija: radioelektronikos žurnalas
Elektronikos atviros prieigos žurnalai
Žodynai
 
Elektrotechnikos žodynas
Lighting Design Knowledgebase Glossary Apšvietimo projektavimo ir modeliavimo žodynas
Statistinės duomenų bazės  
Eurostat Įvairių sričių Europos Sąjungos statistiniai rodikliai
International Energy Agency  Lietuvos ir pasaulio energetikos statistika
UNSD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
OECD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Oficialios statistikos portalas  Įvairių sričių Lietuvos statistiniai rodikliai
The World Bank Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)

Energetika ir termoinžinerija

Regioninės energetikos reguliavimo asociacija
Inžinerijos mokslų portalas
Tarptautinė energetikos agentūra
Tarptautinis energetikos forumas
Tarptautinė atsinaujinančios energijos agentūra
Lietuvos energetikos institutas
Pasaulio energetikos taryba
Pasaulio energetikos forumas
Coaction Publishing
Ekonomikos,  medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitų temų duomenų bazė
INASP Directory of Free and Open Access Online Resources Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
SWOT analizės gidas
RMIT Research Repository RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai
The Industrial Efficiency Technology Database
Efektyvių pramonės technologijų duomenų bazė 
Atviros prieigos žurnalai
 
Digital Commons Network
Straipsniai įvairiomis temomis
Energetika Lietuvos mokslų akademijos leidžiamas leidinys
Energetikos tyrimų, inžinerijos ir politikos leidinys
Atsinaujinančios energetikos žurnalas
Energetikos  žurnalas
Atsinaujinančių energijos šaltinių žurnalas
Šiluminė technika Žurnalas skirtas šiluminės technikos specialistams, užsiimantiems įvairiapuse veikla šioje srityje
Žodynai  
Electric Power Industry Glossary
Elektros energijos pramonės terminų žodynas
Energy Glossary Energetikos terminų žodynas
Energy Terms Energetikos terminų žodynas
Kernenergie Lexikon Branduolinės energijos terminų žodynas
Statistinės duomenų bazės  
Eurostat Įvairių sričių Europos Sąjungos statistiniai rodikliai
GlobalStat Demografiniai, ekonominiai, aplinkos apsaugos, migracijos, ekologijos bei kiti statistiniai rodikliai
International Energy Agency  Lietuvos ir pasaulio energetikos statistika
MBS Įvairių sričių statistiniai rodikliai
OECD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Oficialios statistikos portalas  Įvairių sričių Lietuvos statistiniai rodikliai
The World Bank  Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)

Filosofija

 
Lietuvos filosofų draugija   
Tarptautinė filosofijos ir literatūros asociacija
 
 
Coaction Publishing Ekonomikos,  medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitų temų duomenų bazė
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
RMIT Research Repository RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai
Atviros prieigos žurnalai
        
Paideusis  
Journal of Evolution and Technology  
Statistinės diomenų bazės  
Eurostat Įvairių sričių Europos Sąjungos šalių statistiniai rodikliai
UNSD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
OECD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
The World Bank  Įvairių sričių statistiniai rodikliai
UNESCO Socialiniai statistiniai rodikliai: išsilavinimas, kultūra ir kt.
UnStats Socialiniai statistiniai rodikliai: vyrai, moterys, populiacija, išsilavinimas ir kt.
 
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)

Fizika, biofizika

American Institute of Physics (AIP) Amerikos fizikos institutas
American Physical Society Amerikos fizikų draugija
Fizinių ir technologijos mokslų centras Fizinių ir technologijos mokslų centras
Institute of Physics (IOP) Fizikos institutas
International Association of Mathematical Physics (IAMP) Tarptautinė matematinės fizikos asociacija

Coaction Publishing

Ekonomikos,  medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitų temų duomenų bazė
INASP Directory of Free and Open Access Online Resources Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus

Infotherm – Database of Thermophysical Properties

Grynųjų ir maišytų medžiagų termodinaminių ir fizinių ypatybių duomenų bazė
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
RMIT Research Repository   RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai
SWOT Analysis Guide SWOT analizės gidas
The Industrial Efficiency Technology Database
Efektyvių pramonės technologijų duomenų bazė 
 Atviros prieigos žurnalai   
AIP Scitation Amerikos fizikos instituto žurnalai
APS Journals Amerikos fizikų draugijos žurnalai 
IOP Publishing Fizikos instituto žurnalai 
Physics Research International Tarptautinis fizikos Mokslinių tyrimų žurnalas 
Digital Commons Network Straipsniai įvairiomis temomis
Žodynai  
FTŽ Penkiakalbis fizikos terminų žodynas
Statistinės duomenų bazės  
Eurostat Įvairių sričių Europos Sąjungos šalių statistiniai rodikliai
UNSD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
OECD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Oficialios statistikos portalas  Įvairių sričių Lietuvos statistiniai rodikliai
The World Bank  Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)

Geologija

American Geosciences Institute     Amerikos Gamtos mokslų institutas
European Geosciences Union Europos Gamtos mokslų sąjunga
Geologijos ir geografijos institutas Geologijos ir geografijos institutas
Geologijos įmonių asociacija Geologijos įmonių asociacija
Lietuvos geologijos tarnyba Lietuvos geologijos tarnyba
Lietuvos geologų sąjunga Lietuvos geologų sąjunga
The Geological Society of America Amerikos geologų draugija

Coaction Publishing

Ekonomikos,  medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitų temų duomenų bazė
INASP Directory of Free and Open Access Online Resources Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
SWOT Analysis Guide SWOT analizės gidas
 Atviros prieigos žurnalai  
GeoRef Gamtos mokslų žurnalai
ISRN Geology Geologijos žurnalas
Journal of Geological Research Geologinių tyrimų žurnalas
Open Journal of Geology Atviras geologijos leidinys
Statistinės duomenų bazės  
Eurostat Įvairių sričių Europos Sąjungos šalių statistiniai rodikliai
UNSD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
OECD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Oficialios statistikos portalas  Įvairių sričių Lietuvos statistiniai rodikliai
The World Bank  Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu  infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)

Informatika, informatikos inžinerija

European Association for Theoretical Computer Science Europos teorinės kumpiuterijos asociacija
IHS Engineering 360 Inžinerijos mokslų portalas
Informatics Europe Kompiuterijos mokslo departamentų ir mokslinių tyrimų centrų Europoje asociacija
The Computing Research Association (CRA) Kompiuterijos tyrimų asociacija
The Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) Europos profesionalių informatikų draugijų taryba
The IEEE Computer Society Kompiuterijos profesionalų draugija
USENIX, the Advanced Computing Systems Association Pažangių kompiuterinių sistemų asociacija

Coaction Publishing

Ekonomikos,  medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitų temų duomenų bazė
INASP Directory of Free and Open Access Online Resources Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
RMIT Research Repository RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai
SWOT Analysis Guide SWOT analizės gidas
Atviros prieigos žurnalai  
Informatica Lietuvos žurnalas informatikos temomis
Informatics  Informatikos  žurnalas 
Informatics in education Žurnalas, pristato naujausius originalius tyrimų rezultatus ir pokyčius informatikos ir švietimo srityse 
Information Technology And Control Lietuvos žurnalas apie Informacines technologijas ir valdymą 
Applied Technologies and Innovations
Taikomųjų technologijų ir inovacijų žurnalas
Žodynai  
Kompiuterijos terminų žodynas 
Computer Online Dictionary Kompiuterijos terminų žodynas 
Glossary of Internet Terms  Interneto terminų žodynas 
Your Dictionary: Computer Informatikos terminų žodynas 
TechTerms Kompiuterinių technologijų žodynas
Statistinės duomenų bazės  
Eurostat Įvairių sričių Europos Sąjungos šalių statistiniai rodikliai
UNSD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
OECD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Oficialios statistikos portalas  Įvairių sričių Lietuvos statistiniai rodikliai
The World Bank  Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu  infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)

Komunikacija ir informacija

 
Europos asociacijos komunikacijos agentūros
 
Tarptautinė komunikacijos asociacija
 
Nacionalinė komunikacijos organizacija
 
Coaction Publishing Ekonomikos,  medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitų temų duomenų bazė
INASP Directory of Free and Open Access Online Resources Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
RMIT Research Repository RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai
Atviros prieigos žurnalai
 
Review of Communication Research  
Media and Communication  
Journal for Communication and Culture  
Platform: Journal of Media and Communication  
International Journal of Communication  
Social Communication  
Transformative Works and Cultures  
Satistinės duomenų bazės  
Eurostat Įvairių sričių Europos Sąjungos šalių statistiniai rodikliai
UNSD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
OECD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Oficialios statistikos portalas  Įvairių sričių Lietuvos statistiniai rodikliai
The World Bank  Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)
 

Matavimų inžinerija

Institute of Measurement and Control  Matavimų ir kontrolės institutas
Instrumentation & Measurement Society Instrumentų ir matavimų draugija
International Measurement Confederation Nevyriausybinė pažangiųjų matavimų federacija
IHS Engineering 360 Inžinerijos mokslų portalas
Measurement, Control & Automation Association Matavimo, kontrolės ir automatizavimo asociacija
The International Society of Weighing and Measuremen Svėrimų ir matavimų tarptautinė bendrija

Coaction Publishing

Ekonomikos,  medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitų temų duomenų bazė
INASP Directory of Free and Open Access Online Resources Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
RMIT Research Repository RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai
SWOT Analysis Guide SWOT analizės gidas
Atviros prieigos žurnalai
 
Measurement Matavimų inžinerija
Statistinės duomenų bazės  
Eurostat Įvairių sričių Europos Sąjungos šalių statistiniai rodikliai
UNSD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
OECD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Oficialios statistikos portalas  Įvairių sričių Lietuvos statistiniai rodikliai
The World Bank  Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)

Matematika

Institute of Measurement and Control  Matavimų ir kontrolės institutas
Instrumentation & Measurement Society Instrumentų ir matavimų draugija
International Measurement Confederation Nevyriausybinė pažangiųjų matavimų federacija
IHS Engineering 360 Inžinerijos mokslų portalas
Measurement, Control & Automation Association Matavimo, kontrolės ir automatizavimo asociacija
The International Society of Weighing and Measuremen Svėrimų ir matavimų tarptautinė bendrija

Coaction Publishing

Ekonomikos,  medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitų temų duomenų bazė
INASP Directory of Free and Open Access Online Resources Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
RMIT Research Repository RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai
SWOT Analysis Guide SWOT analizės gidas
Atviros prieigos žurnalai
 
Measurement Matavimų inžinerija
Statistinės duomenų bazės  
Eurostat Įvairių sričių Europos Sąjungos šalių statistiniai rodikliai
UNSD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
OECD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Oficialios statistikos portalas  Įvairių sričių Lietuvos statistiniai rodikliai
The World Bank  Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)

Mechanikos inžinerija

American Society of Mechanical Engineers (ASME) Amerikos mechanikos bendrija
American Welding Society Amerikos suvirintojų bendrija
Biomechanics World Wide Pasaulinis biomechanikos žinynas
Computer Mechanics Kompiuterinė mechanika
IHS Engineering 360 Inžinerijos mokslų portalas
Institute of Industrial Engineers Pramoninės inžinerijos institutas
International Society for Optics and Photonics SPIE    Tarptautinė optikos ir fotonikos draugija
Lietuvos suvirintojų asociacija (LSA) Lietuvos suvirintojų asociacija (LSA)
Statybos inžinerijos duomenų bazė

Coaction Publishing

Ekonomikos,  medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitų temų duomenų bazė
INASP Directory of Free and Open Access Online Resources Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
RMIT Research Repository RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai
SPIE Digital Library Optikos ir fotonikos taikomųjų mokslų tyrimų kolekcija. Yra atviros prieigos žurnalų straipsnių
SWOT Analysis Guide SWOT analizės gidas
Atviros prieigos žurnalai  
Digital Commons Network Straipsniai įvairiomis temomis
Popular Mechanics Magazine Populiarios mechanikos žurnalas
Mechanical Engineering magazine online Periodinis leidinys mechanikos tema,  leidžiamas ASME
Scientific Research Open  Access Atviros prieigos moksliniai tyrimai
Statistinės duomenų bazės  
Eurostat Įvairių sričių Europos Sąjungos šalių statistiniai rodikliai
UNSD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
OECD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Oficialios statistikos portalas  Įvairių sričių Lietuvos statistiniai rodikliai
The World Bank  Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)

Medžiagų inžinerija

Central European Institute of Technology  Vidurio Europos technologijos institutas 
European Materials Research Society Europos medžiagų mokslinių tyrimų draugija 
IHS Engineering 360 Inžinerijos mokslų portalas
Materials Research Society Medžiagų mokslinių tyrimų draugija 
Materials Science Portal Medžiagų mokslo portalas kuriamas Nacionalinio standartų ir technologijos instituto (NIST) 
The Federation of European Materials Societes Europos medžiagų draugijų federacija 
The Institute of Materials, Minerals and Mining Medžiagų, mineralų ir kasybos institutas 
The Minerals, Metals & Materials Society Mineralų, metalų ir medžiagų draugija 

Coaction Publishing

Ekonomikos,  medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitų temų duomenų bazė
Statybos inžinerijos duomenų bazė
INASP Directory of Free and Open Access Online Resources Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus

Infotherm – Database of Thermophysical Properties

Grynųjų ir maišytų medžiagų termodinaminių ir fizinių ypatybių duomenų bazė
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
RMIT Research Repository RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai
SWOT Analysis Guide SWOT analizės gidas
The Industrial Efficiency Technology Database Efektyvių pramonės technologijų duomenų bazė 
Atviros prieigos žurnalai  
ISRN Materials Science  Medžiagų mokslo žurnalas 
Journal of Materials Medžiagų žurnalas 
Materials  Medžiagų mokslo leidinys 
Materials Sciences and Applications  Medžiagos mokslų ir taikomųjų  programų žurnalas 
Digital Commons Network Straipsniai įvairiomis temomis
Žodynai  
Dictionary of Metal Terminology Metalų terminologinis žodynas
Materials Science and Engineering Dictionary Medžiagotyros terminų žodynas
Statistinės duomenų bazės  
Eurostat Įvairių sričių Europos Sąjungos šalių statistiniai rodikliai
UNSD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
OECD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Oficialios statistikos portalas  Įvairių sričių Lietuvos statistiniai rodikliai
The World Bank  Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)

Menotyra, architektūra

Association of Collegiate Schools of Architecture (ACSA)  Architektūros aukštųjų mokyklų asociacija 
AEC Info. Architecture, Engineering, Construction  Architektūros, inžinerijos ir statybos informacinis centras 
The great buildings collection  Didžiausių pasaulio pastatų kolekcija 

Coaction Publishing

Ekonomikos,  medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitų temų duomenų bazė
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
RMIT Research Repository RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai
SWOT Analysis Guide SWOT analizės gidas
Atviros prieigos žurnalai  
Digital Commons Network Straipsniai įvairiomis temomis
Structum  Žurnalas skirtas architektams, inžinieriams, statybų ir pramonės verslo atstovams, infrastruktūros specialistams 
Journals TOCs Architektūros ir meno atviros prieigos žurnalai 
Statybos inžinerijos duomenų bazė
Statistinės duomenų bazės  
Eurostat Įvairių sričių Europos Sąjungos šalių statistiniai rodikliai
UNSD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
OECD  Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Oficialios statistikos portalas  Įvairių sričių Lietuvos statistiniai rodikliai
The World Bank  Įvairių sričių statistiniai rodikliai
UNESCO Socialiniai statistiniai rodikliai: išsilavinimas, kultūra ir kt.
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)

Psichologija

 
Lietuvos psichologų sąjunga  
 
 
Coaction Publishing Ekonomikos,  medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitų temų duomenų bazė
INASP Directory of Free and Open Access Online Resources Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
RMIT Research Repository RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai
Atviros prieigos žurnalai
 
Applied psychological research journal  
Psychology of Well-Being  
Psychology & Society  
PsyArt     
Digital Commons Network Straipsniai įvairiomis temomis
Statistinės duomenų bazės  
CME Group Žemės ūkio ir ekonomikos statistiniai rodikliai
Eurostat Įvairių sričių Europos Sąjungos šalių statistiniai rodikliai
Food  Sustainability Index  Žemės ūkio ir maisto sąnaudų statistiniai rodikliai
Food and Agriculture Organization of the United Nations  Žemės ūkio statistiniai rodikliai
GlobalStat Demografiniai, ekonominiai, aplinkos apsaugos, migracijos, ekologijos bei kiti statistiniai rodikliai
International Energy Agency  Lietuvos ir pasaulio energetikos statistika
International Monetary Fund  Finansų ir ekonomikos statistiniai rodikliai
UNSD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
National Intitute for Health and Welfare  Sveikatos priežiūros statistiniai rodikliai
OECD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Oficialios statistikos portalas  Įvairių sričių Lietuvos statistiniai rodikliai
The World Bank  Įvairių sričių statistiniai rodikliai
UNESCO Socialiniai statistiniai rodikliai: išsilavinimas, kultūra ir kt. 
UNIDO Pramonės šakų ir darbuotojų jose įvairiose pasaulio šalyse statistiniai rodikliai
UnStats Socialiniai statistiniai rodikliai: vyrai, moterys, populiacija, išsilavinimas ir kt.
World Help organization   Su sveikata susijusių statistinių rodiklių duomenų bazė
 
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)

Sociologija

Lietuvos sociologų draugija  
Sociologai     
 
 
INASP Directory of Free and Open Access Online Resources Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
RMIT Research Repository RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai
Atviros prieigos žurnalai
 
European Review Of Applied Sociology  
Social Inclusion  
Statistinės duomenų bazės  
CME Group   Žemės ūkio ir ekonomikos statistiniai rodikliai
Eurostat Įvairių sričių Europos Sąjungos šalių statistiniai rodikliai
Food  Sustainability Index  Žemės ūkio ir maisto sąnaudų statistiniai rodikliai
Food and Agriculture Organization of the United Nations  Žemės ūkio statistiniai rodikliai
GlobalStat Demografiniai, ekonominiai, aplinkos apsaugos, migracijos, ekologijos bei kiti statistiniai rodikliai
International Energy Agency  Lietuvos ir pasaulio energetikos statistika
International Monetary Fund  Finansų ir ekonomikos statistiniai rodikliai
UNSD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
National Intitute for Health and Welfare  Sveikatos priežiūros statistiniai rodikliai
OECD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Oficialios statistikos portalas  Įvairių sričių Lietuvos statistiniai rodikliai
The World Bank  Įvairių sričių statistiniai rodikliai
UNESCO Socialiniai statistiniai rodikliai: išsilavinimas, kultūra ir kt. 
UNIDO Pramonės šakų ir darbuotojų jose įvairiose pasaulio šalyse statistiniai rodikliai
UnStats Socialiniai statistiniai rodikliai: vyrai, moterys, populiacija, išsilavinimas ir kt.
World Help organization   Su sveikata susijusių statistinių rodiklių duomenų bazė
 
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)

Statybos inžinerija

AEC Info. Architecture, Engineering, Construction  Architektūros, inžinerijos ir statybos informacinis centras 
American Society of Civil Engineers (ASCE) Amerikos statybos inžinierių sąjunga 
Civil Engineering Portal Statybos inžinerijos portalas 
Construction Industry Institute Statybų pramonės institutas 
Construction News  Didžiosios Britanijos statybų naujienos 
Dow Building Solutions Energiją  taupančių pastatų projektavimas ir statyba 
IHS Engineering 360 Inžinerijos mokslų portalas
International Association for Bridge and Structures Engineers (IABSE) Tarptautinė tiltų ir konstrukcijų sąjunga 
International Council for Building Research Studies and Documentation (CIB)  Tarprautinė statybos mokslinių tyrimų taryba
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) 
Lietuvos projektavimo įmonių asociacija Lietuvos projektavimo įmonių asociacija 
Lietuvos statybininkų asociacija  Lietuvos statybininkų asociacija 
Steel Construction Institute  (The UK)   Metalinių konstrukcijų institutas (Didžioji Britanija) 
UNESCO Supported International Centre for Engineering Education (UICEE) Tarptautinis inžinierių rengimo centras prie UNESCO

Coaction Publishing

Ekonomikos,  medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitų temų duomenų bazė
Statybos inžinerijos duomenų bazė
INASP Directory of Free and Open Access Online Resources Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus

Infotherm – Database of Thermophysical Properties

Grynųjų ir maišytų medžiagų termodinaminių ir fizinių ypatybių duomenų bazė
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
RMIT Research Repository RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai
SWOT Analysis Guide SWOT analizės gidas
The Industrial Efficiency Technology Database Efektyvių pramonės technologijų duomenų bazė 
Atviros prieigos žurnalai  
Digital Commons Network Straipsniai įvairiomis temomis
Art & Architecture Thesaurus Online  AAT Meno ir architektūros tezauras
Žodynai  
ArtLex Art Dictionary Meno terminų žodynas
Construction Glossary from Home Building Manual Statybos žodynas
Statistinės duomenų bazės  
Construction Monitor  JAV vykdomų statybų statistiniai duomenys
Eurostat Įvairių sričių Europos Sąjungos šalių statistiniai rodikliai
International Monetary Fund  Finansų ir ekonomikos statistiniai rodikliai
UNSD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
OECD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Oficialios statistikos portalas  Įvairių sričių Lietuvos statistiniai rodikliai
The World Bank  Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)

Teisė

 
Lietuvos Respublikos Seimas (teisės aktų paieška)  
Lietuvos teisininkų draugija   
INASP Directory of Free and Open Access Online Resources Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
Open Knowledge Repository Pasaulio banko atviros prieigos talpykla
RMIT Research Repository RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai
Atviros prieigos žurnalai
 
International Journal of Not-for-Profit Law  
Law, Democracy & Development  
Baltic Journal of Law & Politics  
Western Journal of Legal Studies  
Statistinės duomenų bazės  
Eurostat Įvairių sričių Europos sąjungos šalių statistiniai rodikliai
UNSD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
OECD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Oficialios statistikos portalas  Įvairių sričių Lietuvos statistiniai rodikliai
The World Bank  Įvairių sričių statistiniai rodikliai
 
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)

Transporto Inžinerija

Keliai ir kelių transportas  
Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“   
 
 
 
 
 
INASP Directory of Free and Open Access Online Resources Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
RMIT Research Repository RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai
Atviros prieigos žurnalai
 
International Journal for Traffic and Transport Engineering  
Transport Problems : an International Scientific Journal  
European Transport Research Review  
Transport and Aerospace Engineering  
European Journal of Transport and Infrastructure Research  
Logistics & Sustainable Transport  
Statistinės duomenų bazės  
Eurostat Įvairių sričių Europos Sąjungos šalių  statistiniai rodikliai
International Monetary Fund  Finansų ir ekonomikos statistiniai rodikliai
UNSD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
OECD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Oficialios statistikos portalas Įvairių sričių Lietuvos statistiniai rodikliai
The World Bank  Įvairių sričių statistiniai rodikliai
UNIDO Pramonės šakų ir darbuotojų jose įvairiose pasaulio šalyse statistiniai rodikliai
 
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)

Vadyba

 
  
INASP Directory of Free and Open Access Online Resources Nuorodos į atviros prieigos išteklius, įskaitant leidėjus, katalogus, portalus
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Atviros prieigos mokslinių tyrimų talpyklų žinynas
Open Knowledge Repository Pasaulio banko atviros prieigos talpykla
RMIT Research Repository RMIT universiteto mokslo, inžinerijos, sveikatos, dizaino ir verslo mokslinės publikacijos, konferencijų pranešimai
Atviros prieigos žurnalai
 
Management & Marketing  
Management : Journal of Contemporary Management Issues  
Journal of Management and Innovation  
Business, Management and Education  
International Review of Management and Marketing  
Statistinės duomenų bazės  
CME Group   Žemės ūkio ir ekonomikos statistiniai rodikliai
Eurostat Įvairių sričių Europos Sąjungos šalių  statistiniai rodikliai
Food and Agriculture Organization of the United Nations Žemės ūkio statistiniai rodikliai
Food Sustainability index  Žemės ūkio ir maisto sąnaudų statistiniai rodikliai
GlobalStat Demografiniai, ekonominiai, aplinkos apsaugos, migracijos, ekologijos bei kiti statistiniai rodikliai
International Energy Agency  Lietuvos ir pasaulio energetikos statistika
International Monetary Fund  Finansų ir ekonomikos statistiniai rodikliai
UNSD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
National Intitute for Health and Welfare  Sveikatos priežiūros statistiniai rodikliai
OECD Įvairių sričių statistiniai rodikliai
Oficialios statistikos portalas  Įvairių sričių Lietuvos statistiniai rodikliai
The World Bank  Įvairių sričių statistiniai rodikliai
The World Bank  Gyvenimo standartų statistiniai rodikliai
UNESCO Socialiniai statistiniai rodikliai: išsilavinimas, kultūra ir kt. 
UNIDO Pramonės šakų ir darbuotojų jose įvairiose pasaulio šalyse statistiniai rodikliai
UnStats Socialiniai statistiniai rodikliai: vyrai, moterys, populiacija, išsilavinimas ir kt.
World Help organization  Su sveikata susijusių statistinių rodiklių duomenų bazė
 
Atsakymai į informacijos paieškos klausimus:
el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt  arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)
  • Puslapio administratoriai:
  • Asta Katinaitė Griežienė
  • Tomas Bakšinskas
  • Orinta Sajetienė
  • Indrė Ereminė
  • Justė Kareivaitė