Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Biblioteka Mokymai ir konsultacijos
Mokymų ir informacijos sklaidos skyrius
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 251 2254

MOKYMAI IR KONSULTACIJOS

 
Informacijos konsultantai suteiks konsultaciją informacijos paieškos klausimais:
el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)

Susipažinkite su elektroninių išteklių paieška prenumeruojamose, atviros, terminuotos prieigos, patentų ir kt. duomenų bazėse.
Sužinokite, kaip sudaryti informacijos paieškos strategiją, pasirinkti tinkamus reikšminius žodžius.
Efektyviai panaudokite rastą informaciją, taikant informacijos šaltinių tvarkymo programas RefWorks, Mendeley, Zotero.

Informacinio raštingumo paskaitos pirmo kurso studentams
Kiekvieną rugsėjo mėnesį Mokslinės informacijos skaitykloje (MIS), kurioje įrengta SMART interaktyvi lenta, rengiamos informacijos paieškos pagrindų paskaitas pirmo kurso studentams.
Kreipkitės infokonsultantai@vgtu.lt arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250)
 
Informacijos šaltinių paieškos ir efektyvaus panaudojimo paskaitos įvairių pakopų studentams bei mokslininkams
Organizuojamos paskaitos grupėms apie mokslinės informacijos paiešką elektroniniuose ištekliuose.
 
Dėstytojams pageidaujant, informacijos konsultantai atvyksta į paskaitą ir supažindina studentus su svarbiausiomis studijuojamo dalyko duomenų bazėmis, pataria kaip rasti tinkamus informacijos šaltinius rengiamiems rašto darbams bei studijų užduotims. Dėl paskaitos tematikos ir laiko suderinimo kreipkitės infokonsultantai@vgtu.lt arba telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250). Bibliotekos siūlomos paskaitos:
 
Paskaitos pavadinimas
Elektroninių informacijos šaltinių paieška (lietuvių arba anglų k.)
Trukmė val.
1 akad. val.
Turinys
Paskaitos tikslas – supažindinti su mokslinių elektroninių informacijos šaltinių paieškos galimybėmis prenumeruojamose, bibliotekos kuriamose ir atviros prieigos duomenų bazėse. Čia pateikiami visateksčiai mokslo žurnalai, knygos, disertacijos, konferencijų pranešimai, statistiniai duomenys. Visateksčius dokumentus galima skaityti ne tik iš universiteto, bet ir iš namų kompiuterių, naudojant universiteto teikiamą VPN paslaugą.
 
Paskaitos pavadinimas
Efektyvus informacijos šaltinių panaudojimas – įrankis Refworks (lietuvių arba anglų k.)
Trukmė val.
2 akad. val.
Turinys
Paskaitos tikslas – supažindinti su specialiais informacijos tvarkymo įrankiais, kurie mokslininkams ir studentams palengvina darbą su moksline informacija, t.y. suteikia galimybę kaupti ir saugoti reikalingų informacijos šaltinių aprašus su visateksčiais dokumentais ar nuorodomis į juos pagal temas, dokumentų rūšis ar kitus požymius. Šių įrankių vartotojai gali dalintis sukaupta moksline informacija su kitais vartotojais. Įrankius patogu naudoti rengiant studijų darbus, mokslines publikacijas, kadangi tekste galima įterpti nuorodas į cituojamus šaltinius, o darbo pabaigoje automatiškai suformuoti panaudotos literatūros sąrašą, pasirenkant reikalingą citavimo stilių. Įrankiais galima naudotis iš bet kurios kompiuterizuotos darbo vietos.
 
 
Rezervuokite erdvę savo paskaitai,  seminarui ar konsultacijai
Patogu ir paprasta rezervuoti internetu >>>