VGTU bibliotekoje yra trylika skaityklų:
šešios Centrinėje bibliotekoje – Bendroji, Mokslinės informacijos, Skaitykla 24/7, Skaitykla galerija, Informacijos konsultantų, Darbo kambarys;
septynios fakultetų (nuotolinės) – Architektūros, Aviacijos, Elektronikos, Fundamentinių mokslų, Mechanikos ir Transporto inžinerijos, Statybos ir Verslo fakultetų bei Termoizoliacijos mokslų instituto skaityklos.

Skaityklose yra per 83 580 vienetų ir 35 284 pavadinimai knygų, periodinių leidinių, daktaro disertacijų, CD ir kt. leidinių.

Lankytojams skaityklose bei Leidinių skolinimo ir saugojimo skyriuje skirtos 446 darbo vietos, iš jų 63 kompiuterizuotos.

Leidiniai iš skaityklų į namus neišduodami.

Suradus knygą el. kataloge, atkreipkite dėmesį į santrumpas, kurios žymi knygos saugojimo vietą.

Santrumpų paaiškinimai:

VGTCB-Fondai 

Atviras fondas

Saulėtekio al. 14, 101 kab.

VGTCB-Fondai

Saugykla

Saulėtekio al. 14

VGTBS

Bendroji skaitykla

Saulėtekio al. 14, 201 kab.

VGTMI

Mokslinės informacijos skaitykla

Saulėtekio al. 14, 217 kab.

VGTIK

Informacijos konsultantai

Saulėtekio al. 14, 211 kab.

VGT24/7

Skaitykla 24/7

Saulėtekio al. 14, 119 kab.

VGTAR

Architektūros fakulteto skaitykla

Pylimo g. 26/1, AR-I 1.15 kab.

VGTAV

A. Gustaičio aviacijos instituto skaitykla

Rodūnios kelias 30, AV-I 111 kab.

VGTEL

Elektronikos fakulteto skaitykla

Naugarduko g. 41, ER-I 409-410 kab.

VGTIF

Fundamentinių mokslų fakulteto informatikos skaitykla

Saulėtekio al. 11, SRL-I 413 kab.

VGTMT

Mechanikos ir transporto inžinerijos fakultetų skaitykla

Basanavičiaus g. 28, MR-I 108 kab.

VGTSV

Statybos ir verslo vadybos fakultetų skaitykla

Saulėtekio al. 11, SCR 107 kab.

VGTTRI

Termoizoliacijos mokslų instituto skaitykla

Linkmenų g. 28, LR-IV 113 kab.

Skyriai

Direktorė

Direktorės pavaduotojai

Mokymų ir informacijos sklaidos skyrius

Informacijos išteklių formavimo skyrius

Mokslinės informacijos skyrius

Skaitytojų aptarnavimo skyrius

Saulėtekio al. 14